Competitie 2013:

Pream De Flecke wederom kampioen, Gerben Gerbrandy uit Gau verrassend tweede in de Fryske Kompetysje preamzeilen

In dit weekend  werden de slotwedstrijden gehouden om het Frysk kampioenschap 2013 voor de Fryske Boerepreamen.  Traditioneel worden deze slotwedstrijden georganiseerd door de watersportvereniging “Onder Ons” uit Terherne. Het was het derde en laatste weekend in de serie zeilwedstrijden om het Frysk Kampioenschap 2013. Zaterdagochtend verschenen 14 preamen  om 11 uur aan de start op de poelen bij Terherne.  Er werd een prachtig parcours gevaren met 3 kruisrakken. Kampioen van vorig jaar, de Flecke van het team van Arend Wisse de Boer uit Sneek was wederom oppermachtig.   Er werd echter fel gestreden om de plaatsen 2 tm 4 door de preamen “Sietse” uit Gau, “de Onderneming” uit Warten en de “lege Geaën “ met Tersoal als thuishaven. Ook de jonge bemanning van Sjouke Kalsbeek van de pream Sijmen Durk uit Raard was regelmatig voorin te vinden. In totaal zijn er dit weekend 5 wedstrijden gevaren.  Uiteindelijk werd de “Sietse“ van Gerbrandy dit weekend  tweede en Klaas Postma uit Woudsend met de  “Onderneming” derde.

Terherne

De winnaars van Terherne en tegelijk ook de nummers 1, 2 en 3 van de competitie 2013..

Na deze finale wedstrijden bij Terherne kon de stand in de Fryske Kompetysje 2013 worden opgemaakt. In totaal zijn  11 wedstrijden over drie weekenden (Woudsend, Oudega-ZWF en Terhorne)  gezeild. De einduitslag is:

1. De “Flecke”  met Arend Wisse de Boer uit Sneek aan het roer ( 9 punten)

2. De “Sietse” met stuurman Gerben Gerbrandy uit Gau  ( 34 punten)

3. De “Onderneming “  met schipper stuurman Klaas Postma ( 35 punten)

Daarmee is op overtuigende wijze Arend Wisse de Boer de kampioen 2013 geworden.

Kamioenen 2013

Het kampioensteam 2013.

Schippers 2013

De schippers van 2013 (Folkert de Haan en Peter Toering missen op deze foto).

Klik hier voor de eindstand van de competitie 2013

De Zwaga-bokaal, de prijs voor de grootste klimmer in het klassement, is gewonnen door de pream Jolanda 45 uit Earnewâld met Peter Toering aan het roer.

Foto volgt.

Door "Onder Ons", de organiserende zeilvereniging van Terherne zijn een flink aantal foto's gemaakt. Klik hier voor de website waarop deze foto's staan.

Ze kunnen en mogen zonder bezwaar worden gedownload voor eigen gebruik.


Terherne 21 en 22 sept. 2013

  Naam Zeil nummer  1e
  wedstrijd
2e
wedstrijd
3e
wedstrijd
4e
wedstrijd
5e
wedstrijd
Totaal
1 Arend Wisse de Boer 43 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 4,5
2 Gerben Gerbrandy 35 3 3 2 2 2 12
3 Klaas Postma 9 2 2 5 4 4 17
4 Sjouke Kalsbeek 40/ 22 7 5 4 3 5 24
5 Erik Jansma 33 4 7 6 5 3 25
6 Pieter de Haas 36 5 4 3 11 6 29
7 Ygram Ykema 10 8 11 8 6 9 42
8 Jentsje Jonker 44 6 10 7 8 11 42
9 Peter Toering  45 12 6 10 7 10 45
10 Dominicus Reekers 54 9 9 11 9 8 46
11 Bote Pietersma 4 11 12 9 12 7 51
12 Ane de Jong 29 10 8 12 10 12 52
13 Sytse  Bruinsma 38 14 13 13 13 13 66
14 Folkert de Haan 51/ 13 13 14 14 14 14 69Aldegea 15 en 16 juni 2013:

Uitslag Aldegea (verslag volgt):

Competitie 2013
  Oudega 1 Oudega 2 Oudega 3  
Plaats Nummer Naam praam Schipper plek punten plek punten plek punten Strafp. Punten
1 43 De Flecke Arend Wisse de Boer 1 0,9 1 0,9 1 0,9 0 2,7
2 36 Boereswel Pieter de Haas 2 2 5 5 4 4 0 11
3 33 Lege Geaën Erik Jansma 4 4 7 7 2 2 0 13
4 9 De Onderneming Klaas Postma 5 5 2 2 6 6 0 13
5 22 Sijmen Durk Sjouke Kalsbeek 8 8 3 3 3 3 0 14
6 35 Sietse Gerben Gerbrandy 3 3 6 6 5 5 0 14
7 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong DNF 13 4 4 7 7 0 24
8 38 De Dominee Sytse Bruinsma 6 6 8 8 11 11 0 25
9 4 Nije Kimen Bote Pietersma 7 7 12 12 9 9 0 28
10 53 Dwerskop Sietse Broersma 10 10 9 9 10 10 0 29
11 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 11 11 10 10 12 12 0 33
12 45 Jolanda Peter Toering 9 9 DSQ 17 8 8 0 34
13 54 Warber Dominicus Reekers 12 12 11 11 13 13 0 36
14 13 Twirre Folkert de Haan DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
15 44 Reidplûm Jentsje Jonker DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
16 39 Gepke Hielke van der Veen DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
17 55 Oerémis Eric van Putten DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
                       
Aantal gestart     13 13 13 13 13 13    
   
DNC= 17  
DNS= 17  
DNF= aantal gestart  
DSQ= 17                    


Aldegea 2013

De winnaars van Aldegea. Van links naar rechts Erik Jansma (3e), Pieter de Haas (2e) en Arend Wisse de Boer (1e).

Waldsein 25 en 26 mei 2013:

In het weekend van 25 en 26 mei zijn de eerste serie wedstrijden gezeild om het FRYSK kampioenschap 2013 van de Fryske Boerepream.   In totaal waren er 17 pramen aangemeld waarvan er zaterdag 14 aan de start verschenen..  

Zaterdag stond er een stevige wind van ca. 4- 5 BF uit het Noordwesten.   De SKS-wedstrijdcommissie van Woudsend , die voor de vereniging  De Fryske Boerepream deze wedstrijden  verzorgt, kon een grote driehoeksbaan uitzetten op het Heegermeer.  Na het palaver om 9.00 uur kon om 10.30 gestart worden met de  1e   van de 3  wedstrijden van die dag. Dit jaar werd voor het eerst volgens de nieuwe wedstrijdbepalingen van de vereniging gezeild en moesten 3 preamen extra ballast innemen, te weten de Flecke uit Sneek ( 300 kg) ,  De Onderneming uit Woudsend en de Gerrit Ultsjes  uit Oppenhuizen beide elk 150 kg.  Doel van deze maatregelen is om de lichtste preamen qua gewicht en daarmee de zeilcapaciteiten meer gelijkwaardig te maken met de overige preamen.    

 In de drie  wedstrijden is er prachtig en ook zeer spannend gezeild. In de eerste wedstrijd zeilde Erik Jansma met de pream De Lege Geaën  van Tersoal  naar een eerste plek, gevolgd door de sterk zeilende Sjouke Kalsbeek met de pream Simen Durk uit Raard op een  2e plaats.  In de volgende 2 wedstrijden nam  kampioen 2012 Arend Wisse de Boer de met de Flecke sportief revance en werd beide keren 1e.

Helaas konden  de op zondag geplande 2 wedstrijden vanwege de harde wind op het Heegermeer niet gezeild worden.

 De eerste drie in het klassement om het Frysk kampioenschap  na 3 wedstrijden zijn:

1.      Pream De Flecke met schipper Arend Wisse de Boer uit Sneek

2.      Pream de Lege Geaën met schipper Erik Jansma uit Tersoal

3.      Pream De Onderneming uit Woudsend met schipper Klaas Postma 

Voor de volledige uitslag kijk hieronder.

Waldsein 2013
De winnaars van Woudsend, Klaas Postma (3e), Erik Jansma (2e) en Arend Wisse de Boer (1e)


Competitie 2013
  Woudsend 1 Woudsend 2 Woudsend 3
Plaats Nummer Naam praam Schipper plek punten plek punten plek punten Strafp. Punten
1 43 De Flecke Arend Wisse de Boer 4 4 1 0,9 1 0,9 0 5,8
2 33 Lege Geaën Erik Jansma 1 0,9 3 3 2 2 0 5,9
3 9 De Onderneming Klaas Postma 3 3 5 5 3 3 0 11
4 22 Sijmen Durk Sjouke Kalsbeek 2 2 4 4 6 6 0 12
5 35 Sietse Gerben Gerbrandy 6 6 2 2 7 7 0 15
6 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 7 7 6 6 5 5 0 18
7 4 Nije Kimen Bote Pietersma 10 10 8 8 4 4 0 22
8 38 De Dominee Sytse Bruinsma 5 5 7 7 11 11 0 23
9 36 Boereswel Pieter de Haas 8 8 9 9 9 9 0 26
10 45 Jolanda Peter Toering 9 9 14 14 8 8 0 31
11 54 Warber Dominicus Reekers 11 11 10 10 13 13 0 34
12 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 12 12 13 13 10 10 0 35
13 13 Twirre Folkert de Haan 14 14 12 12 12 12 0 38
14 44 Reidplûm Jentsje Jonker 13 13 11 11 14 14 0 38
15 39 Gepke Hielke van der Veen DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
15 53 Dwerskop Sietse Broersma DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
15 55 Oerémis Eric van Putten DNC 17 DNC 17 DNC 17 0 51
                       
Aantal gestart     14 14 14 14 14 14 14 14
 
DNC= 17
DNS= 17
DNF= aantal gestart
DSQ= 17                    

Eindstand competitie 2013:

Competitie 2013
  Woudsend 1 Woudsend 2 Woudsend 3 Oudega 1 Oudega 2 Oudega 3 Terherne 1 Terherne 2 Terherne 3 Terherne 4 Terherne 5  
Plaats Nr. praam Naam praam Schipper plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. plek pnt. Totaal Strafp. Aftrek Na aftr.
1 43 De Flecke Arend Wisse de Boer 4 4 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 13 0 4 9
2 35 Sietse Gerben Gerbrandy 6 6 2 2 7 7 3 3 6 6 5 5 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 41 0 7 34
3 9 De Onderneming Klaas Postma 3 3 5 5 3 3 5 5 2 2 6 6 2 2 2 2 5 5 4 4 4 4 41 0 6 35
4 33 Lege Geaën Erik Jansma 1 0,9 3 3 2 2 4 4 7 7 2 2 4 4 7 7 6 6 5 5 3 3 43,9 0 7 36,9
5 22 Sijmen Durk Sjouke Kalsbeek 2 2 4 4 6 6 8 8 3 3 3 3 7 7 5 5 4 4 3 3 5 5 50 0 8 42
6 36 Boereswel Pieter de Haas 8 8 9 9 9 9 2 2 5 5 4 4 5 5 4 4 3 3 11 11 6 6 66 0 11 55
7 29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong 7 7 6 6 5 5 DNF 13 4 4 7 7 10 10 8 8 12 12 10 10 12 12 94 0 13 81
8 4 Nije Kimen Bote Pietersma 10 10 8 8 4 4 7 7 12 12 9 9 11 11 12 12 9 9 12 12 7 7 101 0 12 89
9 45 Jolanda Peter Toering 9 9 14 14 8 8 9 9 DSQ 17 8 8 12 12 6 6 10 10 7 7 10 10 110 0 17 93
10 10 Diggelfjoer Ygram Ykema 12 12 13 13 10 10 11 11 10 10 12 12 8 8 11 11 8 8 6 6 9 9 110 0 13 97
11 38 De Dominee Sytse Bruinsma 5 5 7 7 11 11 6 6 8 8 11 11 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 114 0 14 100
12 54 Warber Dominicus Reekers 11 11 10 10 13 13 12 12 11 11 13 13 9 9 9 9 11 11 9 9 8 8 116 0 13 103
13 44 Reidplûm Jentsje Jonker 13 13 11 11 14 14 DNC 17 DNC 17 DNC 17 6 6 10 10 7 7 8 8 11 11 131 0 17 114
14 13 Twirre Folkert de Haan 14 14 12 12 12 12 DNC 17 DNC 17 DNC 17 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 158 0 17 141
15 53 Dwerskop Sietse Broersma DNC 17 DNC 17 DNC 17 10 10 9 9 10 10 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 165 0 17 148
16 39 Gepke Hielke van der Veen DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 187 0 17 170
17 55 Oerémis Eric van Putten DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 DNC 17 187 0 17 170
                                                           
Aantal gestart     14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14        
   
DNC= 17  
DNS= 17  
DNF= aantal gestart  
DSQ= 17                                                        
NB: Vanwege te harde wind zijn in zowel Woudsend als in Oudega slechts 3 wedstrijden gezeild.

Naar boven