In de ledenvergaderingen van 2016 zijn een aantal originaliteitseisen gewijzigd.
Pramen die (nog) niet voldoen aan deze eisen kunnen dispensatie aanvragen bij het bestuur.
Hieronder een overzicht van alle verleende en nog niet verlopen dispensaties.Datum Praamnr. Naam Omschrijving dispensatie Dispensatie verleend tot Opmerking:
07-12-2015
april 2016

39
33
Gepke
Lege Gean
Dispensatie om nog 1 jaar met het aluminium voordek te varen
De zwaarden afwijkende vorm, afmeting en beslag t.o.v. wat de klassevoorschriften voorschrijven. Dispensatie is gevraagd voor de duur van 3 jaar.
31-12-2016
31-12-2018