In de ledenvergaderingen van 2013 en 2014 is besloten dat pramen die lichter zijn dan 2375 kg moeten ballasten tot dit gewicht.
Pramen die bij de eindstand van de zeilcompetitie van 2013 in het "rechter rijtje" stonden en toekomstige beginnende pramen krijgen dispensatie tot ze in het linker rijtje staan.
Deze dispensatie is éénmalig!

Onderstaand een overzicht van hierboven bedoelde pramen en het verplichte aantal kg. ballast. Deze ballast mag niet vloeibaar zijn en moet controleerbaar zijn.

Praamnr. Naam Gemeten gewicht Minimaal aantal kg. ballast
9
29
39
42
43
44
48
55 
De Onderneming
Gerrit Últsjes
Gepke
Altyd Toarst
De Flecke
Reidplûm
Wrotter
Oerémis
2265
2198
2335
2066
1772
2257
2160
2124

110
177
40 (dispensatie)
309 (dispensatie)
603
118
215 (dispensatie)
251 (dispensatie)