Nieuws:

- Zie hieronder voor de definitieve data van de competitie 2017!!!

- De gewijzigde originaliteits regels staan op de site (Zie regels)

Kort verslag van de jaarvergadering op woensdag 1 febr. om 20.00 uur in MFC te Heeg.

Belangrijkste vergader onderwerpen:

1. Fin. verslag 2016 en begroting 2017 goedgekeurd.
2. Contributie €60,-, Deelname wedstrijden €60,- en stipersbijdrage €10,-
3. Enkele wijzigingen in de originaliteits regels.
4. Presentatie en discussie over een verbetering van de handicap formule. Klik hier om de presentatie te downloaden of hier voor een samenvatting van de presentatie.
5. Organisatie van de wedstrijden en de bijbehorende kosten.
6. Verslag eerste overleg met bestuur van "De Nije Sylpream".
7. Wedstrijd data
8. Bestuurs wisselingen.
9. Wijziging opzet aanbrengwedstrijd strontrace.
10. Ontwikkelingen in de vereniging.

2017

 Hierbij vindt u wedstrijd data voor het komende jaar:

6 mei : Proloog in Terherne samen met De Nije Sylpream.    

13 en 14 mei in Woudsend  (competitie)

17 en 18 juni in Aldegea  (competitie)

22 juli in Aldegea (Slach om Aldegea)

3 sept. Terherne (Merkesilen)

9 en 10 sept. Terherne  (competitie) (Let op!!! Gewijzigde datum)


Wedstrijd regels KNWV:


Hieronder een link naar een interactieve deels Nederlands, deels Engelstalige site met daarin een duidelijke uitleg over de internationale wedstrijd regels.

http://game.finckh.net/indexned.htm


Evaluatie 2016.


Op 31 oktober 2016 is door een flink aantal schippers en eigenaren het seizoen 2016 geëvalueerd en al vast even vooruit gekeken naar 2017.

Besproken zijn de volgende onderwerpen:

- Algemeen: meer kanshebbers op titel en onderlinge verschillen; manier van zeilen en gedrag; kwaliteit van de wedstrijden.
- Wedstrijd reglement (witte boekje); voorwaarden jury en wedstrijd commissies; resque boten; consequenties voor de vereniging.
- Wedstrijd Earnewald en strontrace Workum anders van opzet maken.
- Bestuurszaken: Vervangen 2 bestuursleden in 2017; kennis van wedstrijdzaken in bestuur; website bijhouden; kennis van originaliteit.
- Handicap formule. In de ledenvergadering 2017 voorstel en presentatie voor verfijning van de formule.
- Verleende dispensaties.
- Nieuwjaars bijeenkomst: 15 januari 2017 vanaf 15.00 uur in Parrega.
- Overige aandachtspunten: Nadenken over originaliteits eisen (o.a. steile tuigen).; Controles tijdens wedstrijden; samenwerking met nieuwe pramen vereniging; verzekering van de pramen en data's wedstrijden 2017.


Kampioenswedstrijden:

De competitie is weer voorbij en de kampioen van 2016 bekend. Kijk op de "Wedstrijden" pagina voor een verslag, foto's en de uitslagen.

Slach om Aldegea, 20 augustus 2016:

Door de wat ongelukkig gekozen datum, tegelijk met de slotdag van de IFKS hadden er slechts 7 pramen ingeschreven en kwamen er 6 opdagen.
Door de straffe wind werd er zwaar gestreden en viel het niet mee om het water buiten de praam te houden, maar met een rif in het grootzeil was het uiteindelijk goed te doen en zijn er drie wedstrijden gezeild.
Onbetwist winnaar werd Henk Regts met 3 x een 1e plek met de nr. 8, de Zwarte Swan (zie FOTO).
De 2e plek was voor Wiebe v.d. Pol met de praam van Jentsje Jonker, de Reidplûm en 3e werd Germ Gerbrandy met de praam van Tjeerd Bakker, de Sietse. 

De larken en de kleine BM-ers hebben één wedstrijd gezeild. De omstandigheden waren voor hen aan de zware kant en ze hielden het na de pauze voor gezien.

Al met al was het weer een geslaagd evenement met een gezellige prijsuitreiking in de zon bij de camping van Oudega SWF.Protestformulier:

Let op!!! Het protestformulier is gewijzigd! Oude weggooien en nieuw downloaden vóór de e.v. wedstrijden.

"Witte boekje":

In de laatste ledenvergadering is afgesproken dat we dit jaar als proef gaan wedstrijdzeilen volgens de internationale regels voor het wedstrijdzeilen, het zgn. "Witte Boekje".
In een 2-tal bijeenkomsten zijn de wedstrijd commissies en de schippers bijgepraat over de wijzigingen en is het boekje uitgereikt.

Voor geïnteresseerden hieronder een link naar een heel interessante website waar de regels spelenderwijs worden duidelijk gemaakt. Let op: Soms gaat het Nederlands ongewild over naar de Engelse taal. Hier is niets aan te doen.

http://game.finckh.net/indexned.htm

Wijziging inhoud website:

Onder de knop "Regels" is een link gemaakt naar een overzicht van verleende dispensaties en een link naar een overzicht van verplichte ballast in sommige pramen.

Kort verslag jaarvergadering 14 maart 2016

De belangrijkste onderwerpen die zijn behandeld in de matig bezochte vergadering zijn:

1. Contributie gaat van € 80,- naar € 60,-
2. Deelnemen aan de jaarlijkse kampioenschappen gaat van € 45,- naar € 60,-
3. De klassevoorschriften zijn op een aantal onderdelen aangepast en de lay-out is volledig gewijzigd. Zie link bij onder de knop "regels". Zie ook korte toelichting hieronder.
4. Besloten is voor proef dit jaar onder het "Witte boekje" te zeilen. Er wordt een infoavond georganiseerd waarbij het boekje wordt uitgereikt aan de schippers die dit jaar deelnemen aan de competitie.
5. Sjoerd Joustra stopt als bestuurslid en dus ook als voorzitter. Jack van den Berg volgt hem op als voorzitter. De functie van secretaris is vacant.
6. Jan Slotboom wordt benoemd als bestuurslid.
7. Joke van der Zwaag uit Earnewald heeft zich beschikbaar gesteld om de PR van de vereniging op zich te nemen. Een Facebook pagina maken was haar eerste activiteit voor de vereniging.

Enkele belangrijke wijzigingen van de klassevoorschriften:

1. De voorschriften zijn gesloten gemaakt. Dat betekent dan wat niet is beschreven niet is toegestaan.
2. Het bestuur heeft de mogelijkheid dispensatie te verlenen.
3. Verplichte melding van wijziging aan de praam en dat de praam uit het water wordt gehaald.
4. Het voorschrift betreffende de zwaarden is op enkele punten aangepast (zie 2. dispensatie is mogelijk).
5. Indien als gevolg van de onderhoudstoestand van een praam de veiligheid in gevaar komt mag deze praam niet meedoen aan de wedstrijden.

Uitzending Gewest van Omrop Fryslán

Op Omrop Fryslán wordt in de serie "Gewest" voormalig televisiemaker Johan van der Zee geïntervieuwd door Eelke Lok en er worden dan ook beelden getoond uit de uitzendigen "Van gewest tot Gewest" die destijds door van der Zee zijn gemaakt.
Op 27 febr. 2016 werd een filmpje getoond uit 1991 over praamzeilen met een paar van de oprichters van onze vereniging, namelijk Ids Willemsma en Sjerp de Vries.

Met dank aan Omrop Fryslán  hier het filmpje.


De website is iets aangepast.

Er is een extra knop "Wedstrijden" toegevoegd waar de wedstrijdverslagen van de kampioens kompetitie worden weergegeven.
In de bestaande "Nieuws" pagina staat alle nieuws en de verslagen van de overige wedstrijden.  Deze pagina is opgeschoond van achterhaalde gegevens.
Het wordt hierdoor wat overzichtelijker en daarmee "leesbaarder".

Nieuwjaarsbijeenkomst:


Op zondag 17 januari 2016 hebben we onze jaarlijkse nieuwjaarsbijeenkomst in "De Trilker" in Poppingawier gehouden. De bijeenkomst werd goed bezocht.

 
Aanbrengwedstrijd strontrace 17 okt. 2015:

De uitslag van de aanbrengrace was:

1. Jolanda
2. Diggelfjoer
3. De Dominee
4. De Onderneming
5. Weagenbrekker
6. Reidplúm

Hieronder nog wat foto's van de race:
 
   

   

     
Reglementen:

- Het originaliteits voorschrift/ klassevoorschriften is aangepast.
- Het voorschrift voor het vervaardigen van de zeilen is aangepast.
- Het formulier voor het meten van de zeilen is aangepast (diagonaal A-C) en er is een alternatieve versie aan toegevoegd
voor zeilen met een erg steile gaffel (diagonaal B-D).

Alle voorschriften en formulieren zijn vanaf hier te downloaden of hiernaast klikken op "Regels"..

Jaarvergadering:

DeJaarvergadering van de vereniging is gehouden op maandag 9 maart in het Heechhûs in Heeg.
De belangrijkste besluiten zijn:

- Financiën in orde, contributie blijft gelijk.
- Jack en Ane worden voor 3 jaar herkozen in het bestuur.
- De originaliteitsvoorschriften worden op een paar punten aangepast. Het nieuwe voorschrift staat elders op deze website.
- Nieuwjaarsbijeenkomst op dezelfde manier organiseren als dit jaar.


Strontrace, aanbrengwedstrijd IJlst - Workum:

Klik hier om alles over deze door de Jolanda gewonnen wedstrijd te lezen.


Verslag proloog preamsilen Earnewald op 10 mei 2014

Klik hier om het verslag te lezen of te downloaden.


Afspraken ballast in pramen:

Voor alle duidelijkheid hieronder nog eens de tabel waarin de ballastgewichten zijn aangegeven zoals afgesproken in de laatste ledenvergadering:

Volgens besluit van de ledenvergaderingen van 2013 en 2014 is afgesproken dat de pramen 39, 42, 44 en 55 de ballast pas hoeven in te nemen
nadat ze kwa resultaat in de competitie in het "linker rijtje" zijn geëindigd.
Op dit moment moeten dus alleen de pramen 9, 29 en 43 verplicht ballast innemen volgens onderstaande tabel.


tabel 5 nieuwe situatie minimaal 2375 kg
Praamnr.    Plaatwerk Spanten Sporen Stevens potdek diversen totaal Kg.Ballast  
4 Nije Kimen 1722 210 502 39 75 150 2698 Kg.   2698
9 De Onderneming 1507 162 328 17 101 150 2265 Kg. 110 2375
10 Diggelfjoer 1656 169 569 28 94 150 2666 Kg.   2666
12 Pûster 1652 209 382 11 166 150 2570 Kg.   2570
13 Twirre 1661 230 339 23 107 150 2510 Kg.   2510
16 Brûskop 1579 172 414 29 99 150 2443 Kg.   2443
22 Sijmen Durk 1621 239 412 26 61 150 2509 Kg.   2509
29 Gerrit Ultsjes 1282 212 439 22 93 150 2198 Kg. 177 2375
33 Lege Geaën 1547 194 504 27 83 150 2505 Kg.   2505
35 Sietse 1597 176 527 7 121 150 2577 Kg.   2577
36 Boereswel 1570 200 411 36 130 150 2497 Kg.   2497
38 De Dominee 2425 190 486 36 111 150 3398 Kg.   3398
39 Gepke 1632 167 250 31 106 150 2335 Kg. 40 2375
42 Altyd Toarst 1331 244 216 34 91 150 2066 Kg. 309 2375
43 De Flecke 1178 170 165 18 90 150 1771 Kg. 603 2375
44 Reidplûm 1567 208 197 28 107 150 2257 Kg. 118 2375
45 Jolanda 1610 178 389 34 112 150 2473 Kg.   2473
51 Ulbe Sytze 1934 260 595 53 144 150 3136 Kg.   3136
54 Warber 1770 215 398 56 94 150 2683 Kg.   2683
55 Oerémis 1367 175 310 29 93 150 2124 Kg. 251 2375
aantal  schepen   20
deviatie   178
gemiddeld gewicht   2565
   
min    2387
max   2742
Filmpje over transport over het water met pramen:

Klik hier om de link te openen.

Artikel over zeilformule en meten zeilen op ANWB waterkampioen

Kliik hier voor het artikel.


Tuigage opgemeten op 15 maart jl.

Op zaterdag 15 maart jl. zijn tussen 9 uur s'ochtends en 3 uur s'middags 24 fokken en 20 zeilen gemeten. Hieronder de meetresultaten. (op 2 april toegevoegd meetresultaat praam 33 en op 30 april toegevoegd de pramen 34 en 43).
Alle eigenaren met combinaties groter dan 50m2 hebben inmiddels bericht ontvangen dat dit teruggebracht dient te worden voor de eerste wedstrijd.

Graag rekening houden met de volgende factoren die de metingen hebben beïnvloedt, waardoor soms een kleiner en soms een groter meetresultaat is verkregen:

1. De zeilmaker meet (als het goed is) de zeiloppervlakken zonder aangezette lijken. In een aantal gevallen komt hierdoor een kleiner aantal m2 uit onze meting.
2. Tijdens de meting op 15 maart is door onze meters "zuinig" gemeten. Onze meters hebben (bewust) hart oog aangehouden, terwijl normaal gesproken kruising snijpunten wordt aangehouden.
3. De mate van strak trekken verschilt per persoon en beinvloedt nogal het meetresultaat.
4. De identificatie a.d.h.v. originele meetbrieven en merktekens is moeizaam. Het bestuur beraad zich om dit in de toekomst beter te regelen.
5. In een flink aantal gevallen waren geen oude gegevens bekend.
6. Bij enkele zeilen/fokken is een forse afwijking gecontateerd, maar de meeste komen redelijk in de buurt van de oude gegevens. Hierover zijn inmiddels afspraken gemaakt.


Fok en Zeil meting 15 maart 2014
Codering Fok 4A 4B 4C 9A 10A 10B 12A 13A 29A 33A 33B 34A 34B 35A 35B 36A 36B 38A 38B 38C 38D 40,00 40A 43A 43B 44A 45A 51A 54A 55A
Opp. Fok nieuw 16,13 16,51 18,26 17,48 16,27 15,29 14,98 15,12 15,19 17,30 16,36 16,61 14,26 17,06 17,18 16,57 16,84 16,60 14,38 14,15 13,78 18,66 18,99 17,04 17,11 16,34 15,03 14,77 18,59 16,68
Opp. Fok oud       16,32 16,99 15,65 15,68   15,33       14,83 17,22 17,27 17,15 16,66         18,28 18,06     16,87 15,62   18,80  
verschil m2 16,13 16,51 18,26 1,16 -0,72 -0,36 -0,70 15,12 -0,14 17,30 16,36 16,61 -0,57 -0,16 -0,09 -0,58 0,18 16,60 14,38 14,15 13,78 0,38 0,93 17,04 17,11 -0,53 -0,59 14,77 -0,21 16,68
verschil % 0,00 0,00 0,00 7,09 -4,25 -2,32 -4,43 0,00 -0,91 0,00 0,00 0,00 -3,86 -0,93 -0,49 -3,39 1,11 0,00 0,00 0,00 0,00 2,06 5,16 0,00 0,00 -3,16 -3,79 0,00 -1,14 0,00
                                                     
Codering Zeil 4A     9A* 10A 10B 12A 13A 29A 33A   34A 34B 35A 35B 36A 36B 38A 38B 38C   40A   43A 43B 44A 45A 51A 54A 55A
Opp. Zeil nieuw 33,04     34,28 32,03 32,08 32,88 32,22 33,37 32,19   31,50 31,71 31,73 33,81 31,59 32,70 33,90 33,02 29,18   32,58   31,44 31,89 30,83 32,95 32,96 35,78 35,51
Opp. Zeil oud       32,63 31,99 33,35 33,53   33,54         31,72 31,72 32,92 32,22         30,58   30,59   32,12 33,43 33,08 35,40  
Verschil m2 33,04     1,65 0,04 -1,27 -0,65 32,22 -0,17 32,19   31,50 31,71 0,01 2,09 -1,33 0,48 33,90 33,02 29,18   2,00   0,85 31,89 -1,29 -0,48 -0,12 0,38 35,51
Verschil % 0,00     5,06 0,12 -3,81 -1,94 0,00 -0,50 0,00   0,00 0,00 0,04 6,59 -4,03 1,50 0,00 0,00 0,00   6,55   2,77 0,00 -4,01 -1,44 -0,37 1,08 0,00

 
Ledenvergadering  10 maart 2014.

Tijdens de helaas matig bezochte ledenvergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

- Originaliteit: De in 2011 afgesproken originaliteitseisen gaan dit jaar in. Er zal hierop worden gecontroleerd dit jaar met mogelijke sancties bij overtreding.
- Financiéle situatie: De vereniging staat er financieel prima voor en contributieverhoging is niet nodig. Het financieel verslag wordt goedgekeurd.
- Bestuur: Ygram Ykema en Marten de Boer worden opnieuw voor 3 jaar herbenoemd.
- De nijierssit zal opnieuw in het skûtsjemuseum plaatsvinden, waarschijnlijk op 17 januari 2015.
- Zeilformule: Door 1 van de leden is een voorstel ingediend om de "ballast formule" te verfijnen. Door middel van het berekenen van de standaard deviatie en het gemiddelde gewicht wordt een minimum gewicht vastgesteld waaraan alle pramen moeten voldoen.
Wie lichter is moet zoveel ballasten dat hij tenminste aan het minimum gewicht voldoet. Dit voorstel is met ruime meerderheid aangenomen.

Het protestformulier nu ook te downloaden.

Vanaf heden staat ook het protestformulier op deze website. het is te vinden onder de Button "Regels".
Print thuis een aantal, zodat u niet zonder zit als het nodig is.


Geslaagde evaluatieavond met schippers en wedstrijd commissies.

Maandagavond 25 november 2013 is in het Heeghûs in Heeg een goedbezochte evaluatiebijeenkomst gehouden waarbij waren uitgenodigd de schippers/eigenaren van de pramen, de 3 wedstrijd commissies en de mjitters.
Besproken werd het wedstrijdseizoen 2013, de deelname aan de strontrace, de eerste ervaringen met de handicap formule, opmerkingen van de mjitters en verder nog een aantal vragen van de aanwezigen.

Strontrace 2013:

De allereerste aanbrengrace voor pramen als voorproefje voor de strontrace, van Nijesyl via Bolsward naar Workum, is gewonnen door de bemanning van de praam "Jolanda" uit Earnewald.
Zij werden eigenaar van de allereerste zilveren "Strontgripe". 2e werd Ane de Jong uit Oppenhuizen met de "Gerrit Ûltsjes".
 
Klik hier voor een artikel in de Bolswards Nieuwsblad.
 
Onderweg zijn heel veel foto's gemaakt door Annelies de Vries. Klik hier voor een overzicht.
Hieronder alvast een enkele foto's.

Strontrace 2013    Strontrace 2013   Jolanda

  Jolanda


"De slag fan Aldegea 2013"

Afelopen weekend zijn onder ideale zeilomstandigheden 4 wedstrijden gezeild op de Aldegeaster Brekken.
Een stevige wind en een stralende zon, samen met een perfecte organisatie zorgden er voor dat de thuisblijvers spijt moeten hebben dat ze er niet bij waren.
Bij het palaver in cafe De Trije Doarpen kon Ygram Ykema de bemanning en schippers van 13 pramen welkom heten.
De wedstrijdleiding had, vanwege de gunstige windrichting een zogenaamde gate baan uitgelegd, waarbij de schippers bij de onderste boei kunnen kiezen uit een bakboord of een stuurboord boei.
Bij de deelnemers was een nieuw gezicht, namelijk Dotinga uit Tersoal met de "Weagebrekker", een "nieuwe" praam in de vloot, zelfs nog zonder nummer in het zeil.
Nog een bijzonderheid bij de deelnemers was de praam waar Arend Wisse de Boer mee kwam, namelijk niet de snelle "De Flecke" maar met "Den Ael" die al enkele jaren niet meer aan wedstrijden heeft deelgenomen.
Bij alle 4 wedstrijden was veel strijd, zowel voorin als achterin met veel wisselingen. De slagen over de Brekken pakten regelmatig anders uit dan verwacht.
Soms lag de beste wind aan de noordkant, dan weer aan de zuidkant en soms in het midden.

Hieronder de uitslag van de 4 wedstrijden en de einduitslag:

Nr. pream Namme pream Namme Skipper Wenplak Wedstr.1 Wedstr.2 Wedstr.3 Wedstr.4 Totaal Plak
34 Den Ael Arend Wisse de Boer Snits 3 0,9 3 0,9 7,8 1
9 De Onderneming Klaas Postma Warten 2 5 0,9 2 9,9 2
36 Boereswel Pieter de Haas Aldegea (SWF) 0,9 3 5 4 12,9 3
35 Sietse Gerben Gerbrandy Gau 4 4 2 3 13 4
33 Lege Gean Erik Jansma Tersoal 5 2 6 8 21 5
53 Dwerskop Sietse Broersma De Gastmer 10 6 4 6 26 6
4 Nije Kimen Bote Pietersma Yndyk 6 7 7 9 29 7
10 Diggelfjoer Ygram Ykema Sánfurd 8 9 8 5 30 8
29 Gerrit Ultsjes Ane de Jong Toppenhúzen 9 8 10 12 39 9
44 De Reidplûm Jentje Jonker Ljouwert 7 10 12 11 40 10
39 Gepke Hielke van der Veen Abbegea 13 12 11 7 43 11
54 Warber Dominicus Reekers Waldsein 13 11 9 10 43 12
nn Weagenbrekker Dotinga Tersoal 11 13 13 13 50 13

Na afloop van de laatste wedstrijd was er gerookte paling, gerookte poon en zoute haring. Dit kon worden weggespoeld met bier of fris.
Al met al een perfecte dag, waarvoor hulde aan de organisatoren Ygram Ykema en Pieter de Haas, maar ook aan alle andere vrijwilligers.

Praamzeilen in Skûtsjekrant 2013

Klik hier voor het openen van "De Skûtsjekrant 2013" en kijk op bladzijde 27.

Leeuwarder Courant 24 juni 2013

50 jaar geleden

Praamzeilen in SILERSIMMER!!!

Een intervieuw met Simon van der Meulen.

Klik hier om naar de website te gaan.

    
DVD

 
De DVD met oude beelden van pramen e.d. die op de nijierssit is vertoond is verkrijgbaar voor 5 Euro. Indien de DVD moet worden verzonden dan komt er 2 Euro bij.
Een deel van de opbrengst komt ten goede aan de vereniging "de Fryske Boerepream" die ook de rechten van deze DVD heeft.

De DVD kan worden besteld via de link "Contact" op deze site.
Graag naam, adres en aantal opgeven. Tevens opgeven en of de DVD moet worden verzonden of uitgereikt op de ledenvergadering op 11 maart a.s.
Betaling kan achteraf na ontvangst.