Registratienummers

Zoals u ziet is er een A Klasse voor pramen tot 11 meter en een maximale breedte van 2,80 m en een "A-grut" Klasse voor pramen tot 12 meter en een maximale breedte van 3,00 m.

Eigenaren van niet geregistreerde pramen kunnen ook lid worden van de vereniging, mits dit geklonken pramen zijn en kwa bouwvorm van het Friese model. Deze pramen krijgen dus geen registratienummer maar mogen wel het zeilteken van de vereniging voeren. Dit wordt de recreatieklasse genoemd.

In de lijst missen enkele nummers. Dit heeft te maken met pramen waarvan de eigenaar niet meer lid is van de vereniging. Deze nummers worden niet opnieuw uitgegeven.

Door op het nummer te klikken krijgt u aanvullende informatie over de pream. Praameigenaren kunnen informatie over hun praam of foto's via "Contact" hun gegevens naar de beheerder van deze site mailen waarna het aan deze site wordt toegevoegd.

No Namme pream Namme eigner Wenplak
  A-Klasse    

1

Komelker Pl Belang Terherne Terherne
3 Gersker W. Balk Baambrugge
4 Nije Kimen Fedde Mulder Yndyk
5 Súdwide Geert Pekema Broek
8 de Swarte Swan Henk Regts Nij Beets
9 de Onderneming Simon van der Meulen Warten
10 Diggelfjoer Ygram Ykema Sânfurd
12 Pûster Frisian Yachtcharter Grou
13 Twirre Frisian Yachtcharter Grou
16 Brûskop Siep de Vries Joure
17 Roekepôle Age Veldboom Earnewald
19 Wynsliper De klassieke rederij Gaastmeer
20 Sylroede Geert Pekema Broek
21 Swettepoel Geert Pekema Broek
22 Sijmen-Durk S.v.d.Wal/M. Kalsbeek Raerd
24 de Boerehelp Geert Pekema Broek
25 Raerder Mosk Michiel Kalsbeek Raerd
29 Gerrit-Ultsjes Ane de Jong Toppenhuzen
32 Wabberwyn

Jan de Rooij en Inge La Rivière

Wijk bij Duurstede
33 Lege Geaen Erik Jansma Tersoal
35 Sietse Tsjeard Bakker Gau
36 Boereswel Pieter de Haas Oudega (W)
38 de Dominee Sietse Bruinsma Earnewâld
39 Gepke Peter de Koe Leeuwarden
40 Reidhin M.Kalsbeek en S.Kalsbeek Raerd
41 Frits Anne v.d.Heide Offenwier
44 Reidplûm  Jentje Jonker  Leeuwarden
45 Jolanda
Stichting Zeilpraam Jolanda
Earnewâld
46 Weagenbrekker Sander Dotinga Tersoal
47 De Útrinner Errit de Jong Harkema
48 Wrotter Hans de Groot Poppenwier
 
A grut-Klasse
   
51 Ulbe Sytze Frisian Yachtcharter Grou
52 Swannedrift Sytse Douwe van der Vegt Mantgum
53 Dwerskop Floriaan Zwart Gaastmeer
54 Warber Dominicus Reekers Woudsend
55 Oerémis Tsjeard Bakker Gau